Zielony Dworek Tąpkowice

Rodzinny dom opieki bez barier dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.